#Vesvékůži

V současné době v Česku funguje ještě devět kožešinových farem. Devět strašlivých míst, kde v otřesných podmínkách malých klecí přežívají tisíce lišek a norků jen proto, aby byli zabiti elektrickým proudem, nebo výfukovými plyny a nakonec odevzdali svou kožešinu módnímu průmyslu.

CHCI PODEPSAT VÝZVU !

CHCI POMOCT JINÝM ZPŮSOBEM